Geschiedenis

Hoeveel jaren er al mensen, vee en later ook karren en nog weer later auto's worden overgezet van Olst naar Welsum v.v., is niet exact bekend. Maar we mogen met zekerheid aannemen dat dit al 5 eeuwen het geval is. In rekeningen uit 1469 wordt gesproken over: "Het regt van Veerstal te Welsum over de IJssel". Na 1800 werd de naam veranderd van Welsummerveer in Olsterveer.

In de oorlogstijd 1940 - 1945 werd de pont tot 2 keer toe tot zinken gebracht. Op 10 mei 1940 bracht de Nederlandse Genie de veerpont tot zinken om de opmars van de Duitsers te bemoeilijken en omgekeerd gebeurde dit in 1945. Het werk op de pont was zwaar werk, de pont werd met de hand overgetrokken, en vooral in de winter moet dat helemaal geen pretje zijn geweest. De huidige pont, die gebouwd werd in 1982, wordt met een motor aangedreven, en heeft allerlei technische snufjes zoals radar en marifoon om ook met mist een veilige overvaart te kunnen garanderen.